اخبار

1396/05/12
چنین تصور می شود نتایج تحقیقی به نام “کودک و کامپیوتر” که از سوی آکادمی علوم فرانسه تحقق یافت، نظرات خانواده ها در مورد بازی کودکان با کامپیوتر را تغییر خواهد داد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بازی کودکان با کامپیوتر خصوصا بازی های ویدئویی مفید می باشد.چنین تصور می شود نتایج تحقیقی به نام “کودک و کامپیوتر” که از سوی آکادمی علوم فرانسه تحقق یافت، نظرات خانواده ها در مورد بازی کودکان با کامپیوتر را تغییر خواهد داد.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که بازی کودکان با کامپیوتر خصوصا بازی های ویدئویی مفید می باشد.

بر اساس یک گرافیک که فعالیت مغزی کودک به هنگام بازی را به تصویر می کشد، علاوه بر بخش پشتی مغز قسمت پیشین مغز نیز کار می کند.

“اولیور هود” روانشناس معروف از مرکز تحقیقات بین المللی علمی چنین می گوید: “پیام اصلی این است: اگر به کودکان در خصوص استفاده صحیح از بازیها آموزش داده شود، قادر خواهند بود که نقاط مختلف مغزشان را به کار گیرند.”

متخصصین بر این عقیده اند که بازیهای ویدئویی فعالیت ذهنی و استعداد تفکر در کودکان را تقویت می کند. از سوی دیگر نیز تاکید می کنند که کامپیوتر تنها یکی از آلاتی است که برای درک محیط می توان به آن مراجعه کرد.

“سرگه تیسرون” روانشناس موفق با تاکید بر اهمیت کامپیوتر به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی می گوید: “در اصل کامپیوتر نه تنها برای استفاده کودک از اینترنت است بلکه سبب می شود تا کودک محیط اطراف را خود کشف و درک کند. البته کودک به تنهایی این کارها را انجام نمی دهد. ولی هیچ کامپیوتری نیز به تنهایی برای یاری به آموزش کودک کافی نیست.”

این تحقیق از یک سو نظرات منفی درباره بازیهای کامپیوتری را نقض کرده و از سوی دیگر به اهمیت آن به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی تاکید می کند.نوآوردگاه “بازی های رایانه ای-حرکتی” محلی برای مطرح نمودن و حمایت از ایده های مربوط به بازی های رایانه ای همراه با تحرک

لینک کانال تلگرام  : https://t.me/phygame


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !