محورهای ساخت بازی

صفحه اصلی > محورهای ساخت بازی

بازی های رایانه ای-حرکتی بسته به نوع استفاده و اهداف آنها تنوع زیادی دارند. با این حال می توان آنها را در 5 دسته زیر تقسیم بندی نمود:

1. بازی های رایانه ای-ورزشی

2.بازی های رایانه ای-درمانی

3.بازی های رایانه ای و روانشناسی

4.بازی های رایانه ای و سرگرمی

5.بازی های رایانه ای و گردشگریصورت مساله هاي سفارشي


از دیگر محورهایی که در این حوزه به آنها توجه شده و روز به روز در حال توسعه هستند، آموزش و تبلیغات است که ما آنها در همان 5 دسته اصلی مورد بررسی قرار خواهیم داد.