روانشناسی

صفحه اصلی > روانشناسی

محققان در تلاشند با کمک بازی های رایانه ای-حرکتی تست های شخصیت شناسی تعریف کرده یا از آن برای آموزش افراد آموزش پذیر استفاده کنند.


بازی های رایانه ای-حرکتی به جز پزشکی، تربیت بدنی و مهندسی، در علم روانشناسی نیز کاربرد دارد. محققان در تلاشند با کمک این بازی ها تست های شخصیت شناسی تعریف کرده یا از آن برای آموزش افراد آموزش پذیر استفاده کنند.


نوآوردگاه “بازی های رایانه ای حرکتی” محلی برای مطرح نمودن و حمایت از ایده های مربوط به بازی های رایانه ای همراه با تحرک

لینک کانال تلگرام :
https://t.me/phygame